RoyalZero bot account

Please mark RoyalZero as a bot account. Thanks!

4 Likes

Ok!